Jak OBJEDNAT a PLATIT stravu
(po úvodní Registraci a platbě pravidelných Záloh (rodiče) či Kauce (školka či škola))

Rozhodující a právně závazné je aktuální znění platných Obchodních podmínek pro dodávání stravy:

  • pro školky / školy s nedotovanou stravou (např. soukromé): zde
  • pro školky / školy s dotovanou stravou (např. státní, obecní, krajské apod.): zde

Obchodní podmínky jsou rovněž součástí Registračního formuláře, v rámci kterého každý nově
registrovaný zákazník udělil svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
Na případnou aktualizaci Obchodních podmínek bude každý zákazník upozorněm e-mailem.

 

 

OBJEDNÁVÁNÍ / ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY (přes internet) a nejzazší termíny

Prvotní DLOUHODOBÉ OBJEDNÁVÁNÍ STRAVY (=pravidelný odběr stravy Po-Pá):

prvotně objednáme (za Vás) podle údajů zadaných při Vaší úvodní registraci (dopředu na kalendářní měsíc)

Pokud chcete provést změnu v dlouhodobém objednávání stravy, oznamte tuto změnu výhradně přes úpravu Vašich údajů v Registračním formuláři, a to nejpozději 3 pracovní dny před avizovanou změnou !

 

KRÁTKODOBÉ ODHLAŠOVÁNÍ / DOOBJEDNÁVÁNÍ / ZMĚNA v objednávkách STRAVY
(např. nepravidelný odběr stravy, opakovaná změna docházky, dovolená, nemoc apod.)

Provádí vždy zákazník (nebo rodič jako zástupce dítěte), a to na internetovém profilu www.strava.cz

Stručný Návod na doobjednávání / odhlašování stravy přes internetový profil.

Aktuální Jídelní lístek

Nezazší termín pro doobjednání / odhlášení:

oběd a odpolední svačinka: ...... do 15:00 pracovní den před dodáním stravy (T-1)
dopolední svačinka .............. do 15:00 dva pracovní dny před dodáním stravy (T-2)

 

UKONČENÍ / DLOUHODOBÉ PŘERUŠENÍ odběru STRAVY

Provádí vždy zákazník (nebo rodič jako zástupce dítěte), a to písemným nahlášení na e-mailovou adresu:

Jaké údaje je nutné přes výše uvedený e-mail nahlásit:

1) název školky / školy
2) jméno dítěte / zákazníka
3) datum ukončení / dlouhodobého přerušení stravy

Potvrzení přijetí požadavku na ukončení / přerušení stravy Vám zašleme potvrzovacím mailem (na e-mail z Vaší registrace) a v případě ukončení odběru stravy Vám bude, v souladu s Podmínkami dodávání stravy, vystaveno závěrečné vyúčtování (se započtením prvotní kauce).

 

PLACENÍ STRAVY:

a) pokud stravu platí přímo rodiče: pro stravu využíváme záloh zaplacených rodičem (viz 1. KROK). 
b) pokud stravu za rodiče platí školka či škola: školka / škola uhradí předem zálohu na měsíc dopředu a následně vždy na začátku každého měsíce (cca do 12.) zašleme do školky / školy e-mail s pravidelnou měsíční elektronickou fakturou s:

 

číslem účtu, částkou k úhradě a datem splatnosti  (dle skutečně dodané stravy za předchozí měsíc = nevznikají Vám žádné přeplatky !)

s povinným variabilním symbolem platby, podle kterého Vaši platbu automaticky dohledáme (běžně je to školky / školy)

Platby za stravu prosím hraďte výhradně na základě zaslané faktury, tj. dodržujte částku i variabilní symbol, jinak se faktura jeví jako neuhrazená !
Faktury neuhrazené do data splatnosti podléhají procesu vymáhání pohledávek, jehož výsledkem je:

v první fázi: vystavení Manipulačního poplatku (za ruční dohledávání a párování plateb, jakož i za čas strávený urgováním plateb),

v druhé fázi: přerušení dodávek stravy až do okamžiku úhrady dlužných částek.

Úvodní (jednorázová) vratná kauce je vrácena / započtena, v souladu s Podmínkami dodávání stravy, při poslední fakturaci stravného.

 

Pokud Vám budete potřebovat podrobnější vysvětlení, kontaktujte prosím na naši zákaznickou linku:

 e-mail:   info@zdravyrestaurant.cz

telefon:  +420 734 468 500 (8 - 11.00)

Dobrou chuť Vašim dítkům přeje

Vitalité Zdravý Restaurant
Zdravá školní jídelna Vitalité

Přijďte do Vitalité Zdravého Restaurantu!

od 18.10.2018 jsme otevřeli novou obědovou Restauraci na adrese Cejl 76: sledujte náš internet !

 

zákaznická linka:

+420 734 468 500

Jak se k nám dostat? Aktuální menu