PŘIHLÁSIT SE

(=klikněte na PŘIHLÁSIT SE pro přístup do systému objednávání jídel pro školky a školy):

1. zadejte výběr (číslo) jídelny: 10190

2. zadejte uživatel a heslo:

Starší verze zobrazení:                                            Novější verze zobrazení:

(na www.strava.cz)                                                   (na www.strava.cz)

       

 

údaje uživatel i heslo obdržíte po provedení úvodní registrace na www.vitalmenu.cz a platbě záloh viz A.1., resp. B.1. dále v textu)

(heslo doporučujeme po přihlášení změnit ve volbě NASTAVENÍ).

 

JAK SI JÍDLO JEDNODUŠE DOOBJEDNAT / ODHLÁSIT
(viz návod na objednávání jídel v .PDF):

A. Návod pro rodiče či personál (=pokud stravu zadávají rodiče za každé dítě zvlášť, resp. pokud si personál jednotlivě (na svoje jméno) objednává svoji stravu)

B. Návod pro školky a školy (=pokud stravu za všechny děti i personál zadává přímo školka či škola souhrnně)

 

A. JAK FUNGUJE PŘEDOBJEDNÁNÍ A PLACENÍ STRAVY (RODIČE):
(varianta A: RODIČE upravují OBJEDNÁVKY a PLATÍ měsíční ZÁLOHY na stravné)

A.1. na základě rodičem poslané zálohy (poslané nejpozději do 20. dne předchozího měsíce) Vám předobjednáme stravu na celý kalendářní měsíc.
(podle stravy, kterou jste si nahlásili při úvodní registraci).

Zálohu zadáte jen jednou měsíčním trvalým příkazem na každého 20. předchozího měsíce:
(=NEJPOHODLNĚJŠÍ způsob PRO VÁS a už nebudete muset na platby myslet)

  • 2.200 Kč .......... pro NEDOTOVANÝ režim stravy / měsíc na účet č. 396774060 / 5500)
  • var.symbol = rodné číslo Vašeho dítěte

   resp.

  • 990 Kč .......... pro DOTOVANÝ režim stravy / měsíc (na účet č. 396774095 / 5500)
  • var.symbol = rodné číslo Vašeho dítěte

 

A.2. po Vašem přihlášení jménem a heslem viz výše si budete moci zkontrolovat i upravit předobjednanou stravu:

   a) do 10.30 pracovní den předem (oběd a odp. svačina),
   b) resp. do 10.30 2 pracovní dny předem (dop. svačina)),

a dále můžete zjistit stav Vašeho aktuálního kreditu a rovnou si prohlédnout i aktuální jídelníček.

A.3. způsob platby za stravu: měsíčními zálohami (viz bod A1. výše) si vytvoříte KREDIT, ze kterého Vám budeme předobjednávat stravu pro Vaše dítko:
   a) stravu Vašemu dítku budeme schopni objednat jen do výše kreditu (990 Kč, resp. 2.200 Kč viz výše vystačí na celý měsíc stravy), tj.:
   b) kdo NEBUDE mít dostatečný KREDIT, NEBUDE mít objednanou STRAVU !
   c) jednorázově pouze zadáte měsíčním trvalým příkazem zálohu nemusíte už na platby za stravu myslet),
   d) protože Vám chceme objednávání i placení jídel co nejvíce usnadnit, pracujeme navíc na programové úpravě, po které budeme schopni upozornit Vás i na nedostatečnou výši Vašeho kreditu (např. když zálohu zapomenete zadat či poslat) !

B. JAK FUNGUJE PŘEDOBJEDNÁNÍ A PLACENÍ STRAVY (ŠKOLKA / ŠKOLA):
(varianta B: ŠKOLKY / ŠKOLY upravují souhrnné OBJEDNÁVKY na daný den a PLATÍ měsíční FAKTURY za stravné)

B.1. školka / škola uhradí měsíc před začátkem odebírání stravy vratnou kauci (do 20. dne předchozího měsíce), na základě které předobjednáme stravu na celý kalendářní měsíc

výše kauce závisí na počtu strávníků ve školce / škole a na typu stravy (např. celodenní, jen obědy apod.) a je sjednána s každou školkou / školou individuálně a platí se na účet č.:
    396774036 / 5500 .......... pro NEDOTOVANÝ režim stravy (var.symbol = IČ školky / školy),
    resp.
    396774044 / 5500 .......... pro DOTOVANÝ režim stravy (var.symbol = IČ školky / školy).

B.2. po Vašem přihlášení jménem a heslem viz výše si budete moci zkontrolovat i upravit předobjednanou stravu:

   a) do 10.30 pracovní den předem (oběd a odp. svačina),
   b) resp. do 10.30 2 pracovní dny předem (dop. svačina)),

a dále můžete zjistit stav Vašeho aktuálního kreditu a rovnou si prohlédnout i aktuální jídelníček.

B.3. způsob platby za stravu: po ukončení kalendářního měsíce (cca do 10.) zašleme školkám / školám fakturu zohledňující skutečně odebranou stravu.

Jakékoliv dotazy ohledně systému objednávání a plateb za stravu prosím směřujte na e-mail: info@zdravyrestaurant.cz

Dobrou chuť a krásný pobyt ve školce či škole přejí

Zdravý Restaurant Vitalité a Zdravá školní jídelna Vitalité

Obchodní podmínky pro dovoz jídel

Přijďte do Vitalité!

vyzvedněte si své jídlo přímo ve Vitalité a nebudete nejen platit za dopravu, ale můžete zároveň i využít svého Věrnostního bonusu !


Hudcova 78/367 

612 00

Brno - Medlánky

 zákaznická linka:

+420 734 468 500