Platba záloh na stravu (školky, dětské skupiny a školy) na číslo účtu:

Nastavení trvalých měsíčních plateb

(placených vždy do 20. dne předchozího měsíce) na účet č:

 

1a. školky a školy BEZ DOTACE:  registrujte se zde + zaplaťe prosím zálohu 2.100 Kč a od dalšího měsíce také měsíční trvalé platby 2.100 Kč na účet č.:

396774060 / 5500
(variabilní symbol platby = rodné číslo Vašeho dítěte)

 

1b. školky a školy S DOTACÍ:  registrujte se zde + zaplaťe prosím zálohu 990 Kč a od dalšího měsíce také měsíční trvalé platby 990 Kč na účet č.:

396774095 / 5500
(variabilní symbol platby = rodné číslo Vašeho dítěte)

Výše uvedené platí při platbách stravného přímo rodiči dětí, pokud se registruje přímo školka / škola (registrace nedotovanáregistrace dotovaná), která bude platit stravné hromadně (za rodiče dětí), je výše zálohy (kauce) sjednána individuálně a školka dále platí na základě pravidelné měsíční fakturace za dodanou stravu !

Pokud Vám budete potřebovat podrobnější vysvětlení, kontaktujte prosím na naši zákaznickou linku:

e-mail:   info@zdravyrestaurant.cz
Dobrou chuť Vašim dítkům přeje

Vitalité Zdravý Restaurant
Zdravá školní jídelna Vitalité

Přijďte do Vitalité Zdravého Restaurantu!

od 18.10.2018 jsme otevřeli novou obědovou Restauraci na adrese Cejl 76: sledujte náš internet !

 

zákaznická linka:

+420 734 468 500

Jak se k nám dostat? Aktuální menu